Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1952 Möne, Möne kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Inventering 1989 Möne, Möne kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Renoverad och omdisponerad 1993 Möne, Möne kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Inventering 2013 - 2014 Möne, Möne kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Orgelfasad


Dokument:
Plats: Möne, Möne kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - g3 (56 keys)
PRINCIPAL 8'
GEDACKT 8'
OKTAVA 4'
OKTAVA 2' 1993
 
Manual II C - g3 (56 keys)
RÖRFLÖJT 8'
SALICIONAL 8' 1993
GEMSHORN 4'
BLOCKFLÖJT 2'
Svällare
 
Pedal C - f1 (30 keys)
SUBBAS 16'
 
Koppel & kombinationer info: Ped. I, Ped. II, II/I, 16' II/I, Aut.ped.
Tillbehör: Tremulant (hela orgeln)
Antal ljudande stämmor: 9
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Fristående framför fasaden
Fasadens datum: 1952
Fasadarkitekt: Kungliga Byggnadsstyrelsen, ( - )
Fasadbyggare: Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Fasadpipor info: Stumma fasadpipor
Fasadbeskrivning: Se bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Rörpneumatisk
Typ av registratursystem: Rörpneumatisk
Typ av bälgar: Viktbelastad lådbälg med matare
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: ja
Källor info:
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Vårdbehov:
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Historiskt sammansatt
Övrig info: