Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? 1904 Murum, Murums kyrka Liareds Orgelbyggeri, ( 1891 - ca 1970)
Inventering 1989 Murum, Murums kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Murum, Murums kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Murum, Murums kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - f3 (54 keys)
Borduna 16' Bas/Disk.
Prinsipal 8 fot
Rörflöjt 8 fot
Salisional 8 fot
Violin 8 fot
Oktava 4 fot
Violin 4 fot
Svällare
 
Pedal C - c1 (25 keys)
Bihängd  
 
Koppel & kombinationer info: Ej angivna med namn: P, MF, Man 4'/Man, Återgång
Antal ljudande stämmor: 7
Typ av pedal: Bihängd
Spelbordsplacering: Fristående framför fasaden
Fasadens datum: 1904
Fasadbyggare: Liareds Orgelbyggeri, ( 1891 - ca 1970)
Fasadpipor info: Stumma fasadpipor
Fasadbeskrivning: Se bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk-pneumatisk
Typ av registratursystem: Mekanisk-pneumatisk
Typ av bälgar: Magasinbälg med matare
Antal bälgar: 1
Info bälgar/luftsystem:
Manuell pumpning möjlig: ja
Övrig info:
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Vårdbehov:
Skador/fel:
Intonation: God
Klangstyrka: Svag för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt grundtonspräglad
Stilkaraktär: Romantik
Ursprunglighet: I originalskick från 1904!
Regionala särdrag:
Antikvarisk bedömning/att tänka på:
Övrig info: