Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? 1888 Molla, Molla kyrka Johansson, Mösseberg, J A ( - )
Ny orgel, med äldre material 1928 Molla, Molla kyrka Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Inventering 1989 Molla, Molla kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Molla, Molla kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Molla, Molla kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - g3 (56 keys)
Borduna 16'
Principal 8'
Rohrflöjt 8'
Salicional 8'
Gamba 8'
Oktava 4'
 
Pedal C - d1 (27 keys)
Subbas 16' Tr
 
Koppel & kombinationer info: Pedal-koppel, Oktav-Koppel 4', T. F. Utl.
Tillbehör: Cresc.-Dim
Antal ljudande stämmor: 7
Antal transmissioner: 1
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Fristående
Fasadens datum: 1888?
Fasadbyggare: Johansson, Mösseberg, J A ( - )
Fasadhistorik:
Fasadpipor info: Stum fasad.
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Info bälgar/luftsystem: Ej åtkomlig
Manuell pumpning möjlig: ja
Övrig info:
Källor info:
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Vårdbehov: Regelbunden översyn.
Skador/fel:
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt grundtonspräglad
Stilkaraktär: Romantik
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Antikvarisk bedömning/att tänka på: