Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? 1926 Od, Ods kyrka Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Ny orgel, med äldre material 1984 Od, Ods kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Inventering 1989 Od, Ods kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Od, Ods kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Od, Ods kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - g3 (56 keys)
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Täckflöjt 4'
Waldflöjt 2'
Mixtur 3 ch.
 
Manual II C - g3 (56 keys)
Gedakt 8'
Salicional 8'
Koppelflöjt 4'
Principal 2'
Nasat 1 1/3'
Dulcian 8'
Tremulant
Svällare
 
Pedal C - f1 (30 keys)
Subbas 16'
Borduna 8'
Koralbas 4'
 
Koppel & kombinationer info: I-Ped., II-Ped., II-I
Antal ljudande stämmor: 14
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: I orgelhusets södra gavel
Fasadens datum: 1926
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret.
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Viktbelastad flottörbälg
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: nej
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Gott
Vårdbehov: Regelbunden översyn.
Skador/fel: Mögel på träpipor.
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens sena fas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Övrig info: