Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Införskaffad 1999 Södra Ving, Trogareds kapell ?, ( - )
Nedtagen 2014 Södra Ving, Trogareds kapell ?, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Södra Ving, Trogareds kapell Skara stifts orgelinventering, ( - )
Orgelfasad


Plats: Södra Ving, Trogareds kapell    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Aktivitet info:
Källor info: