Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1898 Södra Ving, Södra Vings kyrka Svensson, Södra Ving, A J ( - )
Ny orgel, äldre material? 1955 Södra Ving, Södra Vings kyrka Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Ny orgel, med äldre material 1974 Södra Ving, Södra Vings kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Inventering 1989 Södra Ving, Södra Vings kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Södra Ving, Södra Vings kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Orgelfasad


Dokument:
Plats: Södra Ving, Södra Vings kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
I C - g3 (56 keys)
Gedakt 8'
Principal 4'
Spetsflöjt 4'
Oktava 2'
Waldflöjt 2'
Sesqualtera 2 ch
Mixtur 4 ch
 
II C - g3 (56 keys)
Rörflöjt 8'
Salicional 8'
Ged. Flöjt 4'
Principal 2'
Nasat 1 1/3'
Cymbel 2 ch
Oboe 8'
Tremolo
Svällare
 
P C - f1 (30 keys)
Subbas 16' 1955
Gedakt 8'
Koralbas 4'
Fagott 16'
 
Koppel & kombinationer info: I-Ped., II-Ped. II-I
Antal ljudande stämmor: 18
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1898
Fasadarkitekt: Pettersson, Gustaf ( - )
Fasadbyggare: Svensson, Södra Ving, A J ( - )
Fasadhistorik:
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Viktbelastad lådbälg med matare
Antal bälgar: 1
Info bälgar/luftsystem:
Manuell pumpning möjlig: ja
Källor info:
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Fungerar utan anmärkning.
Vårdbehov: Regelbunden översyn.
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens sena fas
Ursprunglighet:
Antikvarisk bedömning/att tänka på:
Magasinerat material: