Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? 1916 Magra, Magra kyrka Olof Hammarberg, ( 1898 - 1993)
Ny orgel, med äldre material 1962 Magra, Magra kyrka John Grönvall Orgelbyggeri, ( 1927 - )
Inventering 1989 Magra, Magra kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Magra, Magra kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Plats: Magra, Magra kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Aktivitet info:
Fasadens datum: 1915
Fasadarkitekt: Roland, Anders ( 1879 - 1926)
Fasadbyggare: Olof Hammarberg, ( 1898 - 1993)
Fasadpipor info: Stum fasad
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av bälgar: Viktbelastad flottörbälg
Antal bälgar: 1
Övrig info:
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Ospelbar
Skador/fel: Mögel på träpipor
Antikvarisk bedömning/att tänka på: