Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? 1935 Nårunga, Nårunga kyrka Enger, Herrljunga, ( - )
Ny orgel, med äldre material 1975 Nårunga, Nårunga kyrka Olof Hammarberg, ( 1898 - 1993)
Inventering 1989 Nårunga, Nårunga kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Nårunga, Nårunga kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Nårunga, Nårunga kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - g3 (56 keys)
Principal 8'
Rörflöjt 8'
Oktava 4'
Koppelflöjt 4'
Gemshorn 2'
Mixtur III 
 
Manual II C - g3 (56 keys)
Gedakt 8'
Fugara 8'
Tvärflöjt 4'
Principal 2'
Sesquialtera II 
Scharf II 
Tremulant
 
Pedal C - f1 (30 keys)
Subbas 16'
Borduna 8'
Oktava 4'
 
Koppel & kombinationer info: I/P, II/P, II/I
Tillbehör: Svällare (hela orgeln)
Antal ljudande stämmor: 15
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1935
Fasadbyggare: Enger, Herrljunga, ( - )
Fasadpipor info: Stum fasad.
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Info bälgar/luftsystem: Ej åtkomligt


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Gott
Vårdbehov: Regelbunden översyn
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Materialkvalitet: God
Ursprunglighet:
Antikvarisk bedömning/att tänka på:
Övrig info: