Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1966 Horla, Horla kyrka A Magnussons Orgelbyggeri AB, ( 1923 - 1988)
Inventering 1989 Horla, Horla kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Horla, Horla kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Horla, Horla kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: På golvet i norr
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - g3 (56 keys)
Gedackt 8' B/D
Rörflöjt 4' B/D
Principal 2' B/D
Nasat 1 1/3' B/D
Svällarluckor
 
Pedal C - d1 (27 keys)
Gedackt 16'
 
Koppel & kombinationer info: Man/Ped
Antal ljudande stämmor: 5
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadbyggare: A Magnussons Orgelbyggeri AB, ( 1923 - 1988)
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Info bälgar/luftsystem: Ej åtkomlig
Manuell pumpning möjlig: nej
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Vårdbehov: Regelbunden översyn
Skador/fel: Mögelförekomst
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Materialkvalitet: God
Ursprunglighet: God
Övrig info: