Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Införskaffad 1895 Siene, Siene kyrka ?, ( - )
Utökad 1941 Siene, Siene kyrka Olof Hammarberg, ( 1898 - 1993)
Ny orgel, med äldre material 1981 Siene, Siene kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Inventering 1989 Siene, Siene kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Siene, Siene kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Siene, Siene kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - g3 (56 keys)
Gedakt 8'
Principal 4'
Rörflöjt 4'
Gemshorn 2'
Mixtur 3 ch
 
Manual II C - g3 (56 keys)
Spetsflöjt 8'
Koppelflöjt 4'
Principal 2'
Sesqualtera 2 ch
Tremulant
Svällare
 
Pedal C - f1 (30 keys)
Subbas 16'
Kvintadena 4'
 
Koppel & kombinationer info: I-Ped., II-Ped., II-I
Antal ljudande stämmor: 11
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1941
Fasadarkitekt: Noreen, Ärland ( 1888 - 1970)
Fasadbyggare: Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Fasadpipor info: Stum fasad
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Viktbelastad lådbälg
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: ja
Källor info:
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Gott
Vårdbehov: Regelbunden översyn.
Skador/fel: Mögelförekomst
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Antikvarisk bedömning/att tänka på: Fasad från 1941.
Magasinerat material: