Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1947 Hol, Hols kyrka Olof Hammarberg, ( 1898 - 1993)
Inventering 1989 Hol, Hols kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Hol, Hols kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Hol, Hols kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - g3 (56 keys)
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Rauschkvint 2 chor
 
Manual II C - g3 (56 keys)
Gedakt 8'
Gemshorn 4'
Valdflöjt 2'
 
Pedal C - d1 (27 keys)
Subbas 16'
 
Koppel & kombinationer info: Forte, I/Ped., II/Ped., Man. 16' II/I, Man. 4' II/I, II/I
Tillbehör: Cresc.-Dim
Antal ljudande stämmor: 7
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: I orgelhusets södra gavel
Fasadbyggare: Olof Hammarberg, ( 1898 - 1993)
Fasadpipor info: Stum fasad.
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Info bälgar/luftsystem: Ej åtkomlig
Manuell pumpning möjlig: ja
Källor info:
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Ostämd
Vårdbehov:
Skador/fel: Något mögel på träpipor.
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens tidiga fas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God