Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1960 Bälinge, Bälinge kyrka A Magnussons Orgelbyggeri AB, ( 1923 - 1988)
Inventering 1989 Bälinge, Bälinge kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Bälinge, Bälinge kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Plats: Bälinge, Bälinge kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Aktivitet info:
Disposition:
 
Manual C - g3 (56 keys)
Gedackt
Principal
Rörflöjt
Waldflöjt
Mixtur
 
Pedal C - f1 (30 keys)
Bihängd  
 
Antal ljudande stämmor: 5
Typ av pedal: Bihängd
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadbyggare: A Magnussons Orgelbyggeri AB, ( 1923 - 1988)
Fasadbeskrivning:
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Info bälgar/luftsystem: Ej åtkomlig


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Vårdbehov: Regelbunden översyn.
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Antikvarisk bedömning/att tänka på: