Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1964 Sandhult, Sandareds kyrka A Magnussons Orgelbyggeri AB, ( 1923 - 1988)
Inventering 1989 Sandhult, Sandareds kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Sandhult, Sandareds kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Plats: Sandhult, Sandareds kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Norra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
I C - g3 (56 keys)
Rörgedackt
Principal
Flöjt
Waldflöjt
Mixtur
 
II C - g3 (56 keys)
Gedackt
Rörflöjt
Principal
Cymbel
Krumhorn
Svällare
 
P C - f1 (30 keys)
Subbas 16 
Gedackt
Kvintadena
 
Koppel & kombinationer info: II/I, II/P, I/P
Antal ljudande stämmor: 13
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadbyggare: A Magnussons Orgelbyggeri AB, ( 1923 - 1988)
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Info bälgar/luftsystem:
Manuell pumpning möjlig: nej
Källor info:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Vårdbehov: Regelbunden översyn.
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God