Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1869 Sandhult, Sandhults kyrka Åkerman & Lund, Stockholm, ( - )
Ny orgel, äldre material? 1924 Sandhult, Sandhults kyrka A. Mårtenssons Orgelfabrik AB, ( 1909 - )
Ny orgel, äldre material? 1974 Sandhult, Sandhults kyrka Olof Hammarberg, ( 1898 - 1993)
Inventering 1989 Sandhult, Sandhults kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Sandhult, Sandhults kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Sandhult, Sandhults kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - g3 (56 keys)
Principal 8'
Rörflöjt 8'
Oktava 4'
Täckflöjt 4'
Oktava 2'
Kornett III 
Mixtur IV 
Trumpet 8'
 
Manual II C - g3 (56 keys)
Gedakt 8'
Salicional 8'
Principal 4'
Koppelflöjt 4'
Waldflöjt 2'
Piccolo 1'
Sesquialtera II 
Cymbel III 
Rörskalmeja 8'
Tremulant
Svällare
 
Pedal C - f1 (30 keys)
Subbas 16'
Principal 8'
Borduna 8'
Oktava 4'
Nachthorn 2'
Fagott 16'
Trumpet 4'
 
Koppel & kombinationer info: I/P, II/P, II/I
Antal ljudande stämmor: 24
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1869
Fasadbyggare: Åkerman & Lund, Stockholm, ( - )
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Magasinbälg
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: ja


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Gott
Vårdbehov: Regelbunden översyn.
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens sena fas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Personhistoria:
Antikvarisk bedömning/att tänka på:
Övrig info: