Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? 1914 Äspered, Äspereds kyrka Liareds Orgelbyggeri, ( 1891 - ca 1970)
Ny orgel, med äldre material 1981 Äspered, Äspereds kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Inventering 1989 Äspered, Äspereds kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Äspered, Äspereds kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Orgelfasad


Dokument:
Plats: Äspered, Äspereds kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - g3 (56 keys)
Principal 8'
Gedakt 8'
Oktava 4'
Spetsflöjt 4'
Waldflöjt 2'
Mixtur 3 ch.
 
Manual II C - g3 (56 keys)
Rörflöjt 8'
Salicional 8'
Koppelflöjt 4'
Principal 2'
Nasat 1 1/3'
Sesqualtera 2 ch.
Tremulant
Svällare
 
Pedal C - f1 (30 keys)
Subbas 16'
Borduna 8'
Kvintadena 4'
 
Koppel & kombinationer info: I-Ped, II-Ped, II-I
Antal ljudande stämmor: 15
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1914
Fasadbyggare: Liareds Orgelbyggeri, ( 1891 - ca 1970)
Fasadhistorik:
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se bebyggelseregistret.
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Viktbelastad lådbälg med matare
Antal bälgar: 1
Info bälgar/luftsystem:
Manuell pumpning möjlig: ja
Källor info:
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Fungerar utan anmärkning
Vårdbehov: Regelbunden översyn
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens sena fas