Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1856 Toarp, Toarps kyrka Ahlstrand, Istorp, J F ( - )
Ny orgel, med äldre material 1923 Toarp, Toarps kyrka A Magnussons Orgelbyggeri AB, ( 1923 - 1988)
Ny orgel, med äldre material 1977 Toarp, Toarps kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Inventering 1989 Toarp, Toarps kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Toarp, Toarps kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Orgelfasad


Dokument:
Plats: Toarp, Toarps kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - g3 (56 keys)
Principal 8'
Gedakt 8'
Oktava 4'
Fl. Oktaviant 4'
Gemshorn 2'
Sesqualtera 2 ch
Mixtur 4 ch
 
Manual II C - g3 (56 keys)
Rörflöjt 8'
Fugara 8'
Koppelflöjt 4'
Principal 2'
Nasat 1 1/3'
Scharff 2 ch
Regal 8'
Tremolo
Svällare
 
Pedal C - f1 (30 keys)
Subbas 16'
Borduna 8'
Koralbas 4'
Cornett 3 ch
Fagott 16'
 
Koppel & kombinationer info: I-Ped., II-Ped., II-I, Pneumatisk ''dämpare'' för mjukt uppsläpp av II-I-koppel.
Antal ljudande stämmor: 19
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1856
Fasadbyggare: Ahlstrand, Istorp, J F ( - )
Fasadhistorik:
Fasadpipor info:
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Viktbelastad lådbälg med matare
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: nej
Källor info:
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Vårdbehov:
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens sena fas
Antikvarisk bedömning/att tänka på: