Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? 1928 Borgstena, Borgstena kyrka Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Ny orgel, med äldre material 1967 Borgstena, Borgstena kyrka Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Inventering 1989 Borgstena, Borgstena kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Borgstena, Borgstena kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Orgelfasad


Dokument:
Plats: Borgstena, Borgstena kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV C - g3 (56 keys)
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Ged.-flöjt 4'
Waldflöjt 2'
Mixtur 4 ch
Krumhorn 8'
Tremolo
 
BV C - g3 (56 keys)
Gedackt 8'
Rörflöjt 4'
Nasat 2 2/3'
Principal 2'
Ters 1 3/5'
Cymbel 2 ch
Svällare
 
P C - f1 (30 keys)
Subbas 16' 1928
Principal 8' 1928
Rörpommer 4'
 
Koppel & kombinationer info: HV + BV, P + HV, P + BV
Antal ljudande stämmor: 15
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1967
Fasadbyggare: Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Info registratursystem:
Typ av bälgar: Viktbelastad flottörbälg med matare
Antal bälgar: 1
Info bälgar/luftsystem:
Manuell pumpning möjlig: ja
Källor info:
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Fungerar utmärkt
Vårdbehov: Regelbunden översyn.
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Antikvarisk bedömning/att tänka på: