Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1983 Brämhult, Brämhults kyrka Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad, ( - )
Inventering 1989 Brämhult, Brämhults kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Brämhult, Brämhults kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Brämhult, Brämhults kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV C - g3 (56 keys)
RÖRFLÖJT 8'
PRINCIPAL 4'
SPETSFLÖJT 4'
VALDFLÖJT 2'
SESQUIALT. 2 CH
MIXTUR 3 CH
 
SV C - g3 (56 keys)
GEDACKT 8'
RÖRFLÖJT 4'
PRINCIPAL 2'
SIFFLÖJT 1'
DULCIAN 8'
TREMULANT
Svällare
 
P C - f1 (30 keys)
SUBBAS 16'
BORDUNA 8'
RÖRPOMMER 4'
 
Koppel & kombinationer info: P + HV, P + SV, HV + SV
Antal ljudande stämmor: 14
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadarkitekt: Boström, Jan ( - )
Fasadbyggare: Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad, ( - )
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret.
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Enkelfaltad viktbelastad parallellbälg
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: nej
Övrig info:
Källor info: Sofia Falk, kyrkomusiker.


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Vårdbehov: Regelbunden översyn.
Skador/fel: Mögel?
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens sena fas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Magasinerat material:
Övrig info: