Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1966 Borås, Sjöbo kyrka A Magnussons Orgelbyggeri AB, ( 1923 - 1988)
Inventering 1989 Borås, Sjöbo kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Borås, Sjöbo kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Plats: Borås, Sjöbo kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Läktare öster
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
RP C - g3 (56 keys)
RÖRFLÖJT
PRINCIPAL
WALDFLÖJT
MIXTUR
SKALMEJA 2001
 
BV C - g3 (56 keys)
GEDACKT
KOPPELFLÖJT
PRINCIPAL
NASAT 1 1/3 
REGAL
Tremolo
Svällare
 
P C - f1 (30 keys)
SUBBAS 16 
FLÖJTBAS
POMMER
DULCIAN 16 
TRUMPET
 
Koppel & kombinationer info: II/I, I/P, II/P
Tillbehör: Cymbelstjärna
Antal ljudande stämmor: 15
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1962
Fasadbyggare: A Magnussons Orgelbyggeri AB, ( 1923 - 1988)
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret.
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Info bälgar/luftsystem: Ej åtkomlig
Manuell pumpning möjlig: nej


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Gott
Vårdbehov: Regelbunden översyn
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God