Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? 1859 Hössna, Hössna kyrka Johansson, Liared, Svante ( - )
Ombyggd och utökad 1910 Hössna, Hössna kyrka Liareds Orgelbyggeri, ( 1891 - ca 1970)
Inventering 1989 Hössna, Hössna kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Hössna, Hössna kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Orgelfasad


Dokument:
Plats: Hössna, Hössna kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Aktivitet info:
Disposition:
 
Manual C - f3 (54 keys)
Borduna 16 fot
Principal 8 fot
Rörflöjt 8 fot
Fugara 8 fot
Oktava 4 fot
Blockflöjt 4 fot
Kvinta 2 2/3 fot
Oktava 2 fot
 
Pedal C - c1 (25 keys)
Borduna 16 fot Tr
 
Koppel & kombinationer info: Manual/Pedal MF. F. Man 4'/Man Återgång (ej namngivna koppel och fasta kombinationer. Blyertsanteckningar vid spelbordet stämmer inte helt.)
Tillbehör: Calcant, Svällare (hela orgeln)
Antal ljudande stämmor: 9
Antal transmissioner: 1
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Fristående framför fasaden
Fasadens datum: 1859
Fasadbyggare: Johansson, Liared, Svante ( - )
Fasadpipor info: Stumma fasadpipor
Fasadbeskrivning: se bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk-pneumatisk
Typ av registratursystem: Mekanisk-pneumatisk
Typ av bälgar: Magasinbälg med matare
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: ja
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Vårdbehov:
Skador/fel:
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Historiskt sammansatt
Regionala särdrag:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: