Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1939 Humla, Humla kyrka Liareds Orgelbyggeri, ( 1891 - ca 1970)
Inventering 1989 Humla, Humla kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Humla, Humla kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Orgelfasad


Plats: Humla, Humla kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Södra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - g3 (56 keys)
Principal 8 fot
Rörflöjt 8 fot
Oktava 4 fot
Kvinta 2 2/3 fot
Oktava 2 fot
 
Manual II C - g3 (56 keys)
Gedakt 8 fot
Fugara 8 fot
Gemshorn 4 fot
Blockflöjt 2 fot
Crescendo-Dim.
 
Pedal C - f1 (30 keys)
Subbas 16 fot
 
Koppel & kombinationer info: Koppel: II-I Unison, I-Ped., II-Ped., Super I, Sub II-I Kombinationer: MF., F., T., A., Fr.Komb.
Antal ljudande stämmor: 10
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Fristående
Fasadbyggare: Liareds Orgelbyggeri, ( 1891 - ca 1970)
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Info registratursystem: Manubrier
Typ av bälgar: Dubbelfaltad viktbelastad parallellbälg
Antal bälgar: 1
Info bälgar/luftsystem:
Manuell pumpning möjlig: ja
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Vårdbehov:
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens tidiga fas
Ursprunglighet: I originaldisposition.
Regionala särdrag:
Antikvarisk bedömning/att tänka på:
Övrig info: Restaurering är planerad