Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1740 Ulricehamn, Ulricehamns kyrka Olof Hedlund, Stockholm, ( - )
Ny orgel, äldre material? 1916 Ulricehamn, Ulricehamns kyrka Johannes Magnusson, ( 1888 - 1923)
Ny orgel, med äldre material 1970 Ulricehamn, Ulricehamns kyrka A. Mårtenssons Orgelfabrik AB, ( 1909 - 2017)
Inventering 1989 Ulricehamn, Ulricehamns kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Ulricehamn, Ulricehamns kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Ulricehamn, Ulricehamns kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - g3 (56 keys)
Principal 8' 1740
Rörflöjt 8'
Oktava 4'
Rörkvint 2 2/3'
Oktava 2'
Mixtur 4-5 ch.
Trumpet 8'
 
Manual II C - g3 (56 keys)
Gedackt 16'
Harfenprincipal 8'
Koppelflöjt 8'
Blockflöjt 4'
Fugara 4'
Nasat 2 2/3'
Waldflöjt
Ters 1 3/5'
Mixtur 5 ch.
Dulcian 16'
Skalmeja 8'
Tremulant
Svällare
 
Manual III C - g3 (56 keys)
Gedackt 8'
Rörflöjt 4'
Principal 2'
Täckflöjt 2'
Nasat 1 1/3'
Cymbel 2 ch.
Krumhorn 8'
Tremulant
 
Pedal C - f1 (30 keys)
Subbas 16'
Principal 8'
Gedackt 8'
Pommer 4'
Mixtur 4 ch.
Fagott 16'
Zink 4'
 
Koppel & kombinationer info: I/Ped, II/Ped, III/Ped, III/I, II/I, Manual-komb., Tutti, Fria kombinationer (en för manualer och tre för pedal)
Antal ljudande stämmor: 32
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1740
Fasadbyggare: Olof Hedlund, Stockholm, ( - )
Fasadhistorik:
Fasadpipor info: Ljudande Principal 8' (man I)
Fasadbeskrivning: Se bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Elektrisk
Info registratursystem:
Typ av bälgar: Viktbelastad flottörbälg
Antal bälgar: 1
Info bälgar/luftsystem:
Manuell pumpning möjlig: nej
Övrig info:
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Vårdbehov:
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt grundtonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Konstruktionskvalitet:
Ursprunglighet:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: