Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? 1874 Väring, Värings kyrka E. A. Setterquist, ( 1835 - 1874)
Ny orgel, äldre material? 1958 Väring, Värings kyrka A Magnussons Orgelbyggeri AB, ( 1923 - 1988)
Inventering 1989 Väring, Värings kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Väring, Värings kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Plats: Väring, Värings kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV C - g3 (56 keys)
Principal 8'
Rörflöjt 8'
Oktava 4'
Gedacktflöjt 4'
Waldflöjt 2'
Mixtur 3-4 chor
Dulcian 8'
 
SV C - g3 (56 keys)
Gedackt 8'
Spetsgamba 8'
Blockflöjt 4'
Principal 2'
Nasat 1 1/3'
Scharf 3 chor
Rankett 16'
Svällare
 
Ped C - f1 (30 keys)
Subbas 16'
Principal 8'
Gedackt 8'
Pommer 4'
Nachthorn 2'
 
Koppel & kombinationer info: I/P, II/P, II/I
Antal ljudande stämmor: 19
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1874
Fasadbyggare: E. A. Setterquist, ( 1835 - 1874)
Fasadhistorik:
Fasadpipor info:
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Parallellbälg
Antal bälgar: 2
Manuell pumpning möjlig: nej
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Välfungerande
Vårdbehov: Regelbunden översyn
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens sena fas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Ursprunglighet:
Magasinerat material: Spelbord från 1874