Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? 1875 Varola, Varola kyrka E. A. Setterquist & Son, ( 1874 - 1940)
Ny orgel, med äldre material 1966 Varola, Varola kyrka Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Inventering 1989 Varola, Varola kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Varola, Varola kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Varola, Varola kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Norra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV C - g3 (56 keys)
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Täckflöjt 4'
Hålflöjt 2'
Mixtur 4 ch
 
ÖV C - g3 (56 keys)
Gedackt 8'
Blockflöjt 4'
Principal 2'
Tertian 2 ch
Cymbel 2 ch
Krumhornsregal 8'
Svällare
 
P C - f1 (30 keys)
Subbas 16'
Gedackt 8'
Oktava 4'
Fagott 16'
 
Koppel & kombinationer info: ÖV-HV, ÖV-P, HV-P
Antal ljudande stämmor: 15
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1875
Fasadbyggare: E. A. Setterquist & Son, ( 1874 - 1940)
Fasadpipor info: Stum fasad
Fasadbeskrivning: Fasadpipor från 1875
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Flottörbälg med matare
Info bälgar/luftsystem: + två regulatorer
Manuell pumpning möjlig: ja
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Välfungerande
Vårdbehov: Mögelsanering
Skador/fel: Mögelangrepp
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens sena fas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Magasinerat material: Orgelpall
Övrig info: