Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1996 Skövde, Våmbs kyrka Walter Thür Orgelbyggen AB, ( 1968 - 2004)
Inventering 2013 - 2014 Skövde, Våmbs kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
fasad


Dokument:
Plats: Skövde, Våmbs kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: På golvet i nordvästra hörnet
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - g3
Gedackt 8'
Principal 4'
Blockflöjt 2'
Mixtur 2 chor
Tremulant
 
Manual II C - g3
Rörflöjt 8'
Fugara 8'
Koppelflöjt 4'
Nasard 3'
Principal 2'
Tremulant
Svällare
 
Pedal C - f1
Subbas 16'
 
Koppel & kombinationer info: 1+2, Ped+1, Ped+2
Antal ljudande stämmor: 10
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1996
Fasadarkitekt: Walter Thür Orgelbyggen AB, ( 1968 - 2004)
Fasadbyggare: Walter Thür Orgelbyggen AB, ( 1968 - 2004)
Fasadpipor info: Ljudande
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Välfungerande
Vårdbehov: Regelbunden översyn
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens sena fas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God