Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? 1907 Söne, Söne kyrka Härngren, C A ( 1892 - 1912)
Dispositionsförändring 1948 Söne, Söne kyrka Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Utökad och omdisponerad 1972 Söne, Söne kyrka Smedmans Orgelbyggeri AB, ( 1970 - 1998)
Inventering 1989 Söne, Söne kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Söne, Söne kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Söne, Söne kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - f3 (54 keys)
Prinçipal 8'
Rörflöjt 8'
Oçtava 4'
Flöjt 4'
Kvinta 2 2/3'
Oktava 2'
Svällare
 
Pedal C - d1 (27 keys)
Subbas 16'
 
Koppel & kombinationer info: Oktavkoppel 4', Oktavkoppel 16', Pedalkoppel, Tutti [Det står inga namn vid tramporna]
Tillbehör: Calçant, Svällare
Antal ljudande stämmor: 7
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Fristående
Fasadens datum: 1907
Fasadarkitekt: Lindegren, Axel ( 1860 - 1933)
Fasadbyggare: Härngren, C A ( 1892 - 1912)
Fasadpipor info: Stum fasad
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Manuell pumpning möjlig: ja
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Gott
Vårdbehov: Regelbunden översyn.
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Historiskt sammansatt
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Ursprunglighet:
Antikvarisk bedömning/att tänka på:
Magasinerat material: På kyrkvinden
Övrig info: