Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? 1880 Vartofta-Åsaka, Vartofta-Åsaka kyrka Elfström, Carl ( 1830 - 1917)
Utökad 1881 <--> 1966 Vartofta-Åsaka, Vartofta-Åsaka kyrka Liareds Orgelbyggeri, Liared, ( - )
Ny orgel, med äldre material 1967 Vartofta-Åsaka, Vartofta-Åsaka kyrka John Grönvall Orgelbyggeri, ( 1927 - )
Inventering 1989 Vartofta-Åsaka, Vartofta-Åsaka kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Vartofta-Åsaka, Vartofta-Åsaka kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Plats: Vartofta-Åsaka, Vartofta-Åsaka kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Man C - f1
Gedackt 8'
Principal 4'
Rörflöjt 4' Bas/Disk.
Waldflöjt 2' Bas/Disk.
Scharf 2 ch
 
Ped C - d1
Subbas 16'
Kvintadena 4'
 
Koppel & kombinationer info: Man - Ped
Antal ljudande stämmor: 7
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Info bälgar/luftsystem: Ej åtkomlig
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Orgeln fungerar väl.
Vårdbehov: Regelbunden översyn
Skador/fel: Visst mögelangrepp
Intonation: Mindre välgjord
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God