Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1885 Vistorp, Vistorps kyrka Johansson, Liared, Svante ( - )
Inventering 1989 Vistorp, Vistorps kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Vistorp, Vistorps kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Plats: Vistorp, Vistorps kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Läktare
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - f3
BORDUNA 16 FOT. BAS.
BORDUNA 16 FOT. DISKANT.
PRINCIPAL 8 FOT.
SALSIONAL 8 FOT.
GAMBA 8 FOT.
OKTAVA 4 FOT.
FLÖJT 4 FOT.
 
Pedal C - f0
Bihängd  
 
Tillbehör: Calcant
Antal ljudande stämmor: 6
Typ av pedal: Bihängd
Spelbordsplacering: I orgelhusets södra gavel
Fasadens datum: 1885
Fasadbyggare: Johansson, Liared, Svante ( - )
Fasadhistorik:
Fasadpipor info: Ej ljudande
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Kilbälg
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: ja
Övrig info:
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Vårdbehov:
Skador/fel:
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt grundtonspräglad
Stilkaraktär: Romantik
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Ursprunglighet:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: