Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? <--> 1750 Bredestad, Bredestads kyrka ?, ( - )
Avyttrad 1751 Bredestad, Bredestads kyrka ?, ( - )
Införskaffad 1751 Rök, Röks kyrka Wistenius, Jonas ( 1700 - 1777)
Avyttrad 1751 <--> 1871 Rök, Röks kyrka ?, ( - )
Införskaffad och utökad 1871 Varv, Varvs kyrka Kullbom, A P ( 1817 - 1900)
Ny orgel, med äldre material 1922 Varv, Varvs kyrka Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Inventering 1989 Varv, Varvs kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Varv, Varvs kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Varv, Varvs kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Aktivitet info:
Disposition:
 
Manual C - f3
Borduna 16' B/D
Principal 8'
Rörflöjt 8'
Salicional 8'
Gamba 8'
Oktava 4'
Trumpet 8'
 
Pedal C - d1
Bihängd  
 
Koppel & kombinationer info: Super-oktav-koppel, T., F., Utlös.
Tillbehör: Cresc.-Dim
Antal ljudande stämmor: 7
Typ av pedal: Bihängd
Spelbordsplacering: Fristående
Fasadens datum: 1652
Fasadbyggare: Jönsson, Per ( - 1658)
Fasadhistorik:
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Typ av bälgar: Flottörbälg
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: ja
Övrig info:
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Vårdbehov: Översyn och mögelsanering.
Skador/fel:
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt grundtonspräglad
Stilkaraktär: Romantik
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Ursprunglighet:
Antikvarisk bedömning/att tänka på:
Magasinerat material: