Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? 1904 Hångsdala, Hångsdala kyrka Liareds Orgelbyggeri, ( 1891 - ca 1970)
Ny orgel, med äldre material 1977 Hångsdala, Hångsdala kyrka Smedmans Orgelbyggeri AB, ( 1970 - 1998)
Inventering 1989 Hångsdala, Hångsdala kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Hångsdala, Hångsdala kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Hångsdala, Hångsdala kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - g3
Rörflöjt 8'
Gamba 8'
Principal 4'
Ged.-flöjt 4'
Blockflöjt 2'
Oktava 1'
Tremulant
Svällare
 
Pedal C - d1
Subbas 16'
 
Koppel & kombinationer info: Man/Ped
Tillbehör: Svällare, Tremulant
Antal ljudande stämmor: 7
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1904
Fasadbyggare: Liareds Orgelbyggeri, ( 1891 - ca 1970)
Fasadhistorik:
Fasadpipor info: Ej ljudande
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Viktbelastad flottörbälg
Antal bälgar: 1
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Orgeln är i gott skick
Vårdbehov: Regelbunden översyn.
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens sena fas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God