Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1966 Borås, Byttorps kyrka Lindegrens Orgelbyggeri AB, ( 1956 - )
Inventering 1989 Borås, Byttorps kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Dispositionsförändring 2000 <--> 2005 Borås, Byttorps kyrka ?, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Borås, Byttorps kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Orgelfasad


Plats: Borås, Byttorps kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: På golvet i norr
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV C - g3 (56 keys)
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Kvinta 2 2/3'
Oktava 2'
 
BV C - g3 (56 keys)
Gedackt 8'
Rörflöjt 4'
Waldflöjt 2'
Nasat 1 1/3'
Regal 8'
Tremulant
Svällare
 
PED. C - f1 (30 keys)
Subbas 16'
Borduna 8'
 
Koppel & kombinationer info: HV/PED., BV/PED., BV/HV
Antal ljudande stämmor: 11
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1966
Fasadbyggare: Lindegrens Orgelbyggeri AB, ( 1956 - )
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se bebyggelseregistret.
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Info bälgar/luftsystem: Ej åtkomligt.
Manuell pumpning möjlig: nej
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Vårdbehov: Regelbunden översyn.
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Historiskt sammansatt
Antikvarisk bedömning/att tänka på:
Övrig info: