Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? 1893 Jäla, Jäla kyrka Kullbom, A P ( 1817 - 1900)
Ny orgel, äldre material? 1924 Jäla, Jäla kyrka Olof Hammarberg, ( 1898 - 1993)
Ny orgel, äldre material? 1985 Jäla, Jäla kyrka Smedmans Orgelbyggeri AB, ( 1970 - 1998)
Inventering 1989 Jäla, Jäla kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Jäla, Jäla kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Plats: Jäla, Jäla kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - g3
Gedackt 8'
Fugara 8'
Principal 4'
Rörflöjt 4'
Blockflöjt 2'
Kvinta 1 1/3'
Svällare
 
Pedal C - d1
Subbas 16'
 
Koppel & kombinationer info: Pedalkoppel
Antal ljudande stämmor: 7
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadbyggare: Smedmans Orgelbyggeri AB, ( 1970 - 1998)
Fasadhistorik:
Fasadpipor info:
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Övrig info:
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Vårdbehov: Regelbunden översyn.
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens sena fas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Magasinerat material: