Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1926 Vilske-Kleva, Vilske-Kleva kyrka A Magnussons Orgelbyggeri AB, ( 1923 - 1988)
Dispositionsförändring 1955 Vilske-Kleva, Vilske-Kleva kyrka Wedrup, Bo ( - )
Inventering 1989 Vilske-Kleva, Vilske-Kleva kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Vilske-Kleva, Vilske-Kleva kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Plats: Vilske-Kleva, Vilske-Kleva kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - g3
Borduna 16 
Principal
Hålflöjt
Oktava
Oktava
 
Manual II C - g3
Rörflöjt
Principal
Svegel
Larigot 1 1/3 
Svällare
 
Pedal C - d1
Subbas 16  Tr
Oktava Tr
 
Koppel & kombinationer info: I Man. & Pedal, II Man. & Ped., I.&II.Man.(Unison), Superoktav I.Man. Suboktav II.Man. , Piano, Mezzoforte, Tutti, Kombination, Utlösare
Tillbehör: Kalkant
Antal ljudande stämmor: 11
Antal transmissioner: 2
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Fristående
Fasadpipor info: Ej ljudande
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Antal bälgar: 1
Info bälgar/luftsystem: Ej åtkomlig
Manuell pumpning möjlig: ja
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Vårdbehov: I behov av översyn
Skador/fel: Visst angrepp av mögel.
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt grundtonspräglad
Stilkaraktär: Historiskt sammansatt
Materialkvalitet: God