Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1992 Valtorp, Valtorps kyrka Smedmans Orgelbyggeri AB, ( 1970 - 1998)
Inventering 2013 - 2014 Valtorp, Valtorps kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Plats: Valtorp, Valtorps kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - g3
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Täckflöjt 4'
Spetsflöjt 2'
Kvinta 1 1/3'
Oktava 1'
 
Pedal C - d1
Subbas 16'
 
Koppel & kombinationer info: Pedalkoppel
Tillbehör: Svällare
Antal ljudande stämmor: 7
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1992
Fasadbyggare: Smedmans Orgelbyggeri AB, ( 1970 - 1998)
Fasadhistorik:
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Regulatorbälg
Antal bälgar: 1
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Orgeln är i gott skick
Vårdbehov: Regelbunden översyn
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Postmodernism
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Magasinerat material: