Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 2009 Ledsjö, Ledsjö kyrka Ålems Orgelverkstad AB, ( 1985 - )
Inventering 2013 - 2014 Ledsjö, Ledsjö kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Ledsjö, Ledsjö kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: I koret, till vänster om altaret
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - f3 (54 keys)
Principal 8'
Dubbelflöjt 8'
Octava 4' Växelregister
Flöjt 4'
Octava 2'
 
Manual II C - f3 (54 keys)
Gedackt 8'
Fugara 8'
Flûte octaviante 4'
Mixtur II 
Corno 8'
Svällare
 
Pedal C - d1 (27 keys)
Subbas 16'
Borduna 8'
Octava 4' Växelregister
 
Koppel & kombinationer info: I/P, II/P, II/I, II 16'/II
Antal ljudande stämmor: 12
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: I orgelhusets vänstra gavel
Fasadens datum: 2009
Fasadbyggare: Ålems Orgelverkstad AB, ( 1985 - )
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning:
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Parallellbälg
Antal bälgar: 1
Info bälgar/luftsystem:
Manuell pumpning möjlig: nej
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Välfungerande
Vårdbehov: Regelbunden översyn
Intonation: Välgjord
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt grundtonspräglad
Stilkaraktär: Postmodernism
Konstruktionskvalitet: Utmärkt
Materialkvalitet: Utmärkt
Magasinerat material: En koppeltrampa
Övrig info: