Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? 1878 Vättlösa, Vättlösa kyrka Molander & Co, ( 1887 - 1903)
Ny orgel, äldre material? 1970 Vättlösa, Vättlösa kyrka Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Inventering 1989 Vättlösa, Vättlösa kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Vättlösa, Vättlösa kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Vättlösa, Vättlösa kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - g3 (56 keys)
Gedackt 8'
Principal 4'
Rörflöjt 4'
Gemshorn 2'
Larigot 1 1/3'
Mixtur 3 ch
Svällare
 
Pedal C - f1 (30 keys)
Subbas 16'
 
Koppel & kombinationer info: P + Man
Antal ljudande stämmor: 7
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1969
Fasadbyggare: Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Fasadpipor info:
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Fjäderbelastad flottörbälg
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: nej
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Välfungerande
Vårdbehov: Regelbunden översyn
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt grundtonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens sena fas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God