Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1896 Främmestad, Främmestads kyrka Härngren, C A ( 1892 - 1912)
Ny orgel, äldre material? 1920 Främmestad, Främmestads kyrka Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Utökad 1956 Främmestad, Främmestads kyrka Lindegrens Orgelbyggeri AB, ( 1956 - )
Ny orgel, med äldre material 1986 Främmestad, Främmestads kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Inventering 1989 Främmestad, Främmestads kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Främmestad, Främmestads kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Främmestad, Främmestads kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - g3 (56 keys)
Principal 8'
Gedakt 8'
Oktava 4'
Waldflöjt 4'
Oktava 2'
Sesqualtera II ch.
Mixtur IV ch.
Trumpet 8'
Tremulant
 
Manual II C - g3 (56 keys)
Gedakt 16'
Rörflöjt 8'
Salicional 8'
Voix Celeste 8'
Principal 4'
Fl. Oktaviant 4'
Hålflöjt 2'
Kvinta 1 1/3'
Scharff II ch.
Oboe 8'
Tremulant
Svällare
 
Pedal C - f1 (30 keys)
Subbas 16'
Principal 8'
Borduna 8'
Oktava 4'
Basun 16'
 
Koppel & kombinationer info: I-Ped., II-Ped., II-I
Antal ljudande stämmor: 23
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1896
Fasadbyggare: Härngren, C A ( 1892 - 1912)
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret.
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Viktbelastad flottörbälg med matare
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: ja
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Gott
Vårdbehov: Regelbunden översyn
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God