Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? 1918 Trökörna, Trökörna kyrka Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Ny orgel, äldre material? 1969 Trökörna, Trökörna kyrka Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Inventering 1989 Trökörna, Trökörna kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Trökörna, Trökörna kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Trökörna, Trökörna kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV C - g3 56
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Gemshorn 2'
Mixtur 4 ch
 
SV C - g3 56
Ged.-Pommer 8'
Flöjt 4'
Principal 2'
Nasat 1 1/3'
Scharf 2 ch
Tremolo
Svällare
 
P C - f1 (30 keys)
Subbas 16'
Koralbas 4'
Ged.-flöjt 2'
 
Koppel & kombinationer info: HV + SV, P + HV, P + SV
Antal ljudande stämmor: 12
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1902
Fasadbyggare: Olof Hammarberg, ( 1898 - 1993)
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Viktbelastad flottörbälg
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: ja
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Tröga registerandrag.
Vårdbehov: Regelbunden översyn.
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Antikvarisk bedömning/att tänka på: Fasad från 1902.
Magasinerat material: Nej