Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1986 Trollhättan, Lextorpskyrkan John Grönvall Orgelbyggeri, ( 1927 - )
Inventering 1989 Trollhättan, Lextorpskyrkan Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Trollhättan, Lextorpskyrkan Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Plats: Trollhättan, Lextorpskyrkan    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: På golvet, till vänster om huvudentrén
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV C - g3 (56 keys)
Principal 8'
Gedackt 8' 2014
Oktava 4'
Flöjt 4'
Nasat 2 2/3'
Oktava 2'
Ters 1 3/5'
Mixtur III-IV 
Tremulant
 
SV C - g3 (56 keys)
Rörflöjt 8'
Salicional 8'
Unda maris 8'
Principal 4'
Täckflöjt 4'
Gemshorn 2'
Scharff III 
Dulcian 8'
Tremulant
Svällare
 
PV C - f1 (30 keys)
Subbas 16'
Gedackt 8'
Koralbas 4'
Rauschkvint II 
Fagott 16'
 
Koppel & kombinationer info: I-P, II-P, II-I
Antal ljudande stämmor: 21
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadbyggare: John Grönvall Orgelbyggeri, ( 1927 - )
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Info bälgar/luftsystem: Ej åtkomlig
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Vårdbehov: Regelbunden översyn.
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens sena fas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Övrig info: