Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1823 Vänersborg, Vassända-Naglums kyrka Everhardt j:r, Stockholm, Johan ( - )
Ombyggd 1914 Vänersborg, Vassända-Naglums kyrka Johannes Magnusson, ( 1888 - 1923)
Renoverad och omdisponerad 1973 Vänersborg, Vassända-Naglums kyrka John Grönvall Orgelbyggeri, ( 1927 - )
Inventering 1989 Vänersborg, Vassända-Naglums kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Vänersborg, Vassända-Naglums kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Vänersborg, Vassända-Naglums kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - f3 (54 keys)
Borduna 16 
Principal
Gedackt 8'
Flöjt harmonik
Oktava
Oktava
Mixtur 3 chor
 
Manual II C - f3 (54 keys)
Rörflöjt
Salicional
Principal 4'
Nasard 2 2/3'
Flöjt 2'
Svällare
 
Pedal C - d1 (27 keys)
Subbas 16'
Pedalgedackt 8' Tr
Basun 16'
 
Koppel & kombinationer info: ,,Unison'', I Man. & Ped., II Man. & Ped., Oktav I. Man., Piano, Mezzoforte, Tutti, Kombination (fungerar även som utlösare).
Tillbehör: Kalkant
Antal ljudande stämmor: 15
Antal transmissioner: 1
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Fristående
Fasadens datum: 1823
Fasadbyggare: Everhardt j:r, Stockholm, Johan ( - )
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk-pneumatisk
Typ av bälgar: Parallellbälg
Antal bälgar: 1
Info bälgar/luftsystem: Viktbelastad parallellbälg
Manuell pumpning möjlig: ja
Källor info: Väderlådorna: Dag Edholm.
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Orgeln är i dåligt skick.
Vårdbehov:
Skador/fel: Kraftigt angripen av mögel.
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Historiskt sammansatt
Ursprunglighet:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: Fasad från 1823
Övrig info: