Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1950 Fåglum, Fåglums kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Inventering 1989 Fåglum, Fåglums kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Fåglum, Fåglums kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Fåglum, Fåglums kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Aktivitet info:
Disposition:
 
Manual I  
Principal 8'
Gedakt 4'
Rauschkvint 2 ch
 
Manual II  
Rörflöjt 8'
Gemshorn 4'
Blockflöjt 2'
 
Pedal  
Subbas 16'
 
Spelbordsplacering: Fristående på läktarens södra sida
Fasadens datum: 1950
Fasadbyggare: Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Övrig info:
Litteratur: