Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? 1892 Lekåsa, Lekåsa kyrka Liareds Orgelbyggeri, ( 1891 - ca 1970)
Ny orgel, äldre material? 1944 Lekåsa, Lekåsa kyrka Lindegrens Orgelbyggeri AB, ( 1956 - )
Inventering 1989 Lekåsa, Lekåsa kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Lekåsa, Lekåsa kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Plats: Lekåsa, Lekåsa kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - g3 (56 keys)
Principal 8'
Gedackt 8'
Oktava 4'
Mixtur 3 chor
 
Manual II C - g3 (56 keys)
Rörflöjt 8'
Gemshorn 4'
Nasard 2 2/3'
Blockflöjt 2'
Sesquialtera 2 kor
Crescendo II
 
Pedal C - f1 (30 keys)
Subbas 16'
Oktava 4' Tr
 
Koppel & kombinationer info: I/P., II/P., II/I, 16' II/I, 4' II/I, Fri komb., Tutti, Utlösare,
Tillbehör: Kalkant
Antal ljudande stämmor: 11
Antal transmissioner: 1
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Fristående
Fasadens datum: 1944
Fasadbyggare: Lindegrens Orgelbyggeri AB, ( 1956 - )
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: ja
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: En del pipor ljuder ej.
Vårdbehov:
Skador/fel: Skador på fasadpiporna.
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens tidiga fas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Magasinerat material:
Övrig info: