Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1874 Häggesled, Häggesleds kyrka Molander & Co, ( 1887 - 1903)
Dispositionsförändring 1936 Häggesled, Häggesleds kyrka A Magnussons Orgelbyggeri AB, ( 1923 - 1988)
Renoverad 1975 Häggesled, Häggesleds kyrka Smedmans Orgelbyggeri AB, ( 1970 - 1998)
Inventering 1989 Häggesled, Häggesleds kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Renoverad och återdisponerad 2004 Häggesled, Häggesleds kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Inventering 2013 - 2014 Häggesled, Häggesleds kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Häggesled, Häggesleds kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - f3 (54 keys)
Borduna 16 Fot.
Principal 8 Fot.
Gedackt 8 Fot.
Fugara 8 Fot.
Octava 4 Fot.
Fleut 4 Fot.
Octava 2 Fot.
Trumpet 8 Fot.
 
Pedal C - f0 (18 keys)
Bihängd  
 
Koppel & kombinationer info: Koppel som drar Principal 8 Fot, Octava 4 Fot, Octava 2 Fot och Trumpet 8 Fot. Det andra kopplet skjuter in tre av ovanstående stämmor, men Principal 8 Fot förblir ljudande.
Antal ljudande stämmor: 8
Typ av pedal: Bihängd
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1874
Fasadbyggare: Molander & Co, ( 1887 - 1903)
Fasadhistorik:
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Kubbälg
Antal bälgar: 3
Info bälgar/luftsystem:
Manuell pumpning möjlig: ja
Källor info:
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Vårdbehov:
Skador/fel: Mögel
Intonation: Välgjord
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt grundtonspräglad
Stilkaraktär: Romantik
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Ursprunglighet:
Antikvarisk bedömning/att tänka på:
Övrig info: