Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1842 Järpås, Järpås kyrka Söderling, Johan Niklas ( - )
Ny orgel, äldre material? 1934 Järpås, Järpås kyrka A Magnussons Orgelbyggeri AB, ( 1923 - 1988)
Inventering 1989 Järpås, Järpås kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Järpås, Järpås kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Plats: Järpås, Järpås kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - g3 (56 keys)
Borduna 16 
Principal
Fl. harm.
Oktava
Oktava
Cornett 3 chor
 
Manual II C - g3 (56 keys)
?
Salicional
Voix céleste
Tibia rurestris
Täckflöjt
Waldflöjt
Nasat 1 1/3 
 
Pedal C - f1 (30 keys)
Subbas 16  Tr
Oktava Tr
 
Koppel & kombinationer info: Man. I Pedal, Man. II Pedal, Man. II-I, Subokt. Man II-I, Subokt. Man. II, Superokt. Man.I, Superokt. Pedal, Aut.ped., U, P, F, T, Fri komb.
Tillbehör: Svällare (hela orgeln), Rullsvällare
Antal ljudande stämmor: 15
Antal transmissioner: 2
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Fristående
Fasadpipor info: Stum fasad
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Typ av bälgar: Flottörbälg
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: ja
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Ganska gott. Lite ostämd.
Vårdbehov:
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt grundtonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens tidiga fas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Antikvarisk bedömning/att tänka på:
Magasinerat material: