Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? 1857 Saleby, Saleby kyrka Söderling, Johan Niklas ( - )
Avyttrad 1896 Saleby, Saleby kyrka ?, ( - )
Införskaffad 1896 Fänneslunda, Fänneslunda-Grovare kyrka ?, ( - )
Dispositionsförändring 1955 Fänneslunda, Fänneslunda-Grovare kyrka Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Renoverad och utökad 1983 Fänneslunda, Fänneslunda-Grovare kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Inventering 1989 Fänneslunda, Fänneslunda-Grovare kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Fänneslunda, Fänneslunda-Grovare kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Orgelfasad


Dokument:
Plats: Fänneslunda, Fänneslunda-Grovare kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Läktare i sydväst
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - f3 (54 keys)
Principal 8 fot D 1857
Gedakt 8 fot bas/Dic. 1857
Fugara 8 Fot. D 1857
Oktava 4 fot 1857
Oktava 2 fot 1896/1955
 
Pedal C - d1 (27 keys)
Borduna 16 fot
 
Koppel & kombinationer info: Man/Ped, Man 4'/Man (ej namngivna)
Tillbehör: Calkant
Antal ljudande stämmor: 6
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1857
Fasadbyggare: Söderling, Johan Niklas ( - )
Fasadhistorik:
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Info traktursystem:
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Enkelfaltad viktbelastad parallellbälg
Antal bälgar: 1
Info bälgar/luftsystem:
Manuell pumpning möjlig: ja
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Fungerar utan anmärkning
Vårdbehov:
Skador/fel:
Intonation: Välgjord
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Klassicism
Konstruktionskvalitet: Mycket god.
Ursprunglighet:
Antikvarisk bedömning/att tänka på:
Magasinerat material:
Övrig info: