Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1937 Levene, Levene kyrka Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Ombyggd 1971 Levene, Levene kyrka Smedmans Orgelbyggeri AB, ( 1970 - 1998)
Inventering 1989 Levene, Levene kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Levene, Levene kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Plats: Levene, Levene kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - g3 (56 keys)
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Oktava 2'
Sesquialtera 2 chor
Mixtur  
 
Manual II C - g3 (56 keys)
Gedackt 8'
Salisional 8'
Rörflöjt 4'
Flöjtkvint 2 2/3'
Walflöjt 2'
 
Pedal C - f1 (30 keys)
Subbas 16'
Rörflöjt 8'
Oktava 4'
Kvintadena 2'
 
Koppel & kombinationer info: Unison II-I, Pedal-Koppel I, Pedal-Koppel II, Okt:Koppel 4' I, Okt:Koppel 16' II-I, Aut.Ped-omväxling, T. F. P. Utl.
Tillbehör: Cresc.-Dim (hela orgeln)
Antal ljudande stämmor: 14
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Fristående
Fasadens datum: 1937
Fasadbyggare: Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Fasadpipor info: Stum fasad
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Typ av bälgar: Viktbelastad flottörbälg
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: ja
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Gott
Vårdbehov: Regelbunden översyn.
Intonation: Välgjord
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens sena fas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Ursprunglighet:
Antikvarisk bedömning/att tänka på:
Magasinerat material: Orgelpall
Övrig info: