Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? 1935 Öttum, Öttums kyrka Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Inventering 1989 Öttum, Öttums kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Öttum, Öttums kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Öttum, Öttums kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - g3 (56 keys)
Borduna 16'
Principal 8'
Gamba 8'
Oktava 4'
Trumpet 8'
 
Manual II C - g3 (56 keys)
Basetthorn 8'
Salicional 8'
Voix celeste 8'
Flûte oktaviant 4'
 
Pedal C - f1 (30 keys)
Subbas 16' Tr
 
Koppel & kombinationer info: Unison II-I, Pedal-Koppel I, Pedal-Koppel II, Oktav-Koppel 4' I, Oktav-Koppel 16' II-I, Aut.Ped-omväxling, Tutti, Forte, Piano, Utl.
Tillbehör: Svällare (hela orgeln), [Cresc.-Dim]
Antal ljudande stämmor: 10
Antal transmissioner: 1
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Fristående
Fasadbyggare: Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Fasadpipor info: Stum fasad
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Typ av bälgar: Flottörbälg
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: ja
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Gott
Vårdbehov: Regelbunden översyn.
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt grundtonspräglad
Stilkaraktär: Romantik
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Antikvarisk bedömning/att tänka på: En helt orörd orgel.