Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1992 Västra Gerum, Västra Gerums kyrka Smedmans Orgelbyggeri AB, ( 1970 - 1998)
Inventering 2013 - 2014 Västra Gerum, Västra Gerums kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
fasad


Dokument:
Plats: Västra Gerum, Västra Gerums kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: På golvet, till höger om entréporten
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - g3 (56 keys)
Gedackt 8'
Principal 4'
Rörflöit 4'
Spetsflöjt 2'
Kvinta 1 1/3'
 
Pedal C - d1 (27 keys)
Subbas 16'
 
Koppel & kombinationer info: Manual - Pedal
Antal ljudande stämmor: 6
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1992
Fasadbyggare: Smedmans Orgelbyggeri AB, ( 1970 - 1998)
Fasadpipor info: ljudande C - f0
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Flottörbälg
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: nej
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Välfungerande
Vårdbehov: Mögelsanering
Skador/fel: Mögelangrepp
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens sena fas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Övrig info: