Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? 1901 Händene, Händene kyrka Johannes Magnusson, ( 1888 - 1923)
Ny orgel, äldre material? 1953 Händene, Händene kyrka Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Inventering 1989 Händene, Händene kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Händene, Händene kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Händene, Händene kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - g3 (56 keys)
Gedakt 8'
Principal 4'
Oktava 2'
Mixture 3 kor
 
Manual II C - g3 (56 keys)
Rörflöjt 8'
Salicional 8'
Kvintadena 4'
Blockflöjt 2'
Oktava 1'
Cresc.-Dim.
 
Pedal C - f1 (30 keys)
Subbas 16'
Oktava 4'
 
Koppel & kombinationer info: Unisonkopp. II-I, Pedalkoppel I, Pedalkoppel II, Oktavkopp. 16' II-I, Oktavkopp. 4' II-I, Tutti, Utl., Aut. Pedalomväxling, Fri Komb.
Antal ljudande stämmor: 11
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Fristående på läktarens norra sida
Fasadens datum: 1901
Fasadbyggare: Johannes Magnusson, ( 1888 - 1923)
Fasadpipor info: Stum fasad
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Typ av bälgar: Flottörbälg med matare
Antal bälgar: 1
Info bälgar/luftsystem:
Manuell pumpning möjlig: ja
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Vårdbehov:
Intonation: Mindre välgjord
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Konstruktionskvalitet: Undermålig
Materialkvalitet: Undermålig