Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1934 Låstad, Låstads kyrka Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Dispositionsförändring 1953 Låstad, Låstads kyrka Aagaard, Frede ( - )
Inventering 1989 Låstad, Låstads kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Låstad, Låstads kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Låstad, Låstads kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Man C - g3
Borduna 16'
Gedakt 8'
Oktava 4'
Flüte oktaviant 4'
Waldflöjt 2'
 
Ped C - d1
Subbas 16'
 
Koppel & kombinationer info: Pedalkoppel, Oktavkoppel
Tillbehör: Svällare (hela orgeln)
Antal ljudande stämmor: 6
Antal transmissioner: 1
Typ av pedal: Bihängd
Spelbordsplacering: Fristående framför fasaden
Fasadens datum: 1934
Fasadarkitekt: Kungliga Byggnadsstyrelsen, ( - )
Fasadbyggare: Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Fasadpipor info: Ej ljudande
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Info bälgar/luftsystem: Ej åtkomlig
Manuell pumpning möjlig: ja
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Välfungerande.
Vårdbehov: Översyn vart 3-4:e år.
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt grundtonspräglad
Stilkaraktär: Historiskt sammansatt
Konstruktionskvalitet: God.
Materialkvalitet:
Ursprunglighet:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: